zalety i wady gazu

Zalety i wady gazu ziemnego

Gaz ziemny jest jednym z najczęściej używanych źródeł energii do gotowania, ogrzewania i celów sanitarnych. Składa się z metanu, powstaje z przemiany materii organicznej znajdującej się pod ziemią lub w obrębie dna morskiego. Oto spojrzenie na zalety i wady tego paliwa kopalnego dla Twoich instalacji.

Jakie są zalety gazu ziemnego?

Pierwsza zaleta jest ekonomiczna. Gaz ziemny jest jedną z najtańszych energii na rynku. Stąd zainteresowanie wielu Polaków tym paliwem kopalnym. Rzeczywiście, jego koszty operacyjne są niższe niż koszty innych źródeł energii (elektryczność, propan, olej opałowy itp.).

Ogrzewanie domu gazem ziemnym zapewni więc znaczne oszczędności energii. Cena gazu ziemnego za kWh zależy od strefy taryfowej, w której znajduje się Twój dom. Zależy również od kategorii zużycia i kosztów taryfy regulowanej.

Oprócz oszczędności w kosztach energii, gaz ziemny ma również tę zaletę, że jest praktyczny. Jest on podłączony bezpośrednio do Państwa domu poprzez rury. Dzięki temu systemowi nie ma potrzeby zbierania, przetwarzania, pakowania i dostarczania produktu końcowego do klienta.

Gaz ziemny jest przyjazny dla środowiska i daje czystsze powietrze do oddychania. Oznacza to, że emituje mniej zanieczyszczeń do atmosfery niż inne rodzaje paliw kopalnych. Na przykład, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, wytwarza do 60% mniej CO2 niż węgiel.

Kolejną zaletą jest to, że to paliwo kopalne nadaje się do różnych typów mieszkań. Jest to doskonała alternatywa zarówno dla projektów budowlanych (nowe domy), jak i prac remontowych. Co więcej, w przypadku remontu domu, zastosowanie gazu ziemnego pozwala na poprawę jego charakterystyki energetycznej. Ponadto gaz ziemny może być używany bezpiecznie, ponieważ jest bardzo lekki. W przypadku wycieku szybko odparowuje do atmosfery, dzięki czemu nie ma ryzyka pożaru.

Jakie są wady gazu ziemnego?

Główną wadą gazu ziemnego jest to, że jest on ograniczony, ponieważ jest paliwem kopalnym. Zasoby szacowane są od 55 do ponad 200 lat. Wszystko zależy od zastosowanych technik wydobycia. Oznacza to, że stały rozwój nowych narzędzi i technik upraszcza eksploatację złóż. Kolejną wadą jest to, że większość gazu ziemnego pochodzi z konwencjonalnych formacji geologicznych.

Dzięki temu proces pozyskiwania energii jest łatwiejszy. Jednak źródła te są obecnie trudne do znalezienia. Zmusza to do korzystania z zasobów niekonwencjonalnych, aby uzyskać wystarczającą ilość gazu ziemnego.

Ponadto, jest on nieodnawialnym źródłem energii. Oznacza to, że może się wyczerpać. Zasoby gazu ziemnego pozwalają na eksploatację do 2070 roku. Po tym czasie trzeba będzie go importować.

Gaz ziemny emituje tlenki azotu i gazy cieplarniane, mimo że jest najczystszym z paliw kopalnych. Negatywne skutki dla środowiska mogą być znaczące, np. zmiana klimatu i globalne ocieplenie.

Innym problemem jest to, że to paliwo kopalne jest dość trudne do przechowywania i transportu. W rzeczywistości ma ono cztery razy większą objętość niż benzyna. Wymagana jest więc odpowiednia przestrzeń magazynowa. To z kolei będzie generować dodatkowe koszty.

Przetwarzanie gazu ziemnego to długotrwały proces. Potrzeba czasu i siły roboczej, aby go odpowiednio zutylizować. Ten krok jest obowiązkowy, zanim będzie można używać tego paliwa w domu lub zanim zostanie ono wprowadzone na rynek.

Jaka jest różnica między gazem ziemnym a biogazem?

Biogaz i gaz ziemny to dwie dość podobne energie, składające się zasadniczo z metanu. Ich wydajność energetyczna jest więc taka sama. Jedyną różnicą jest metoda wydobycia. W przypadku gazu ziemnego wydobycie wydaje się być ciężkie, a o energii mówi się, że jest kopalna.

W celu jej pozyskania konieczne jest więc zniszczenie pewnych środowisk naturalnych. Po procesie wydobycia będzie on poddawany obróbce w specjalistycznych ośrodkach. Celem jest usunięcie całego dwutlenku węgla i siarki. Następnie dodawany jest produkt, który nadaje jej zapach, aby łatwiej wykryć wycieki.

Pod wpływem ciepła i ciśnienia ta kopalna energia zagnieżdża się w porowatych formacjach skalnych, tworząc kieszenie gazowe. Następnie jest on usuwany ze zbiorników przed wykorzystaniem.

Z kolei gaz zielony uzyskuje się poprzez spalanie materii organicznej (odpadów spożywczych, zwierzęcych itp.). Proces ten nazywany jest metanizacją. Biogaz to kolejny rodzaj tzw. gazu odnawialnego. Materiały wykorzystywane do produkcji tej energii są dostępne w dużych ilościach.

Należy jednak podkreślić, że gaz ekologiczny spełnia taką samą rolę jak gaz ziemny. Jest doskonale kompatybilny z siecią gazową, z której korzystasz. Jest to energia przyjazna dla środowiska.

12.09.2023