więźba dachowa rodzaje

Więźba dachowa – jaką wybrać?

Co to jest więźba dachowa?

Więźba to konstrukcja dachu wykonana z drewnianych belek powiązanych za pomocą złączy ciesielskich, stosowana do dźwigania pokrycia i innego obciążenia. Należy wiedzieć, że składa się głównie z wiązarów ustawionych prostopadle do kalenicy.

Jakie rodzaje więźby dachowej występują najczęściej?

Najczęściej spotykane rodzaje więźby to:

  • krokwiowa, inaczej krokwiowo-belkowa (składająca się z trójkątnych wiązarów),
  • jętkowa, inaczej krokwiowo-jętkowa (którą tworzą wiązary o krokwiach dodatkowo spiętych jętką),
  • jętkowo-stolcowa, inaczej jętkowo-płatwiowa (stosowana do większych dachów, w której jętki są podparte w jednym lub dwóch miejscach stolcami),
  • kleszczowo-stolcowa, inaczej kleszczowo-płatwiowa (krokwie spoczywają bezpośrednio na płatwi stolca i są spięte ze sobą parą poziomych bali, tzw. kleszczami),
  • kozłowa (stolce są umocowane pionowo i rozchylone w formie litery V),
  • wieszarowa, inaczej storczykowa (specjalne wiązary, zwane wierszami, są stosowane odwrotnie niż stolce; ich słupki, zwane wieszakami, podwieszają belkę poziomą, a obciążenia są przenoszone przez zastrzały i rozpory na podporę).

09.02.2024