stropy prefabrykowane

W jaki sposób producenci stropów prefabrykowanych wspierają inwestorów?

Należy wiedzieć, że powszechnie stosowaną zasadą wśród producentów stropów prefabrykowanych jest to, że pomagają zrobić projekt stropu z wykorzystaniem swojego systemu.

Co to oznacza w praktyce?

Biuro projektowe producenta stropu przygotowuje dokumentację według konkretnej specyfikacji: obliczenia statyczne, plany montażowe, rysunki uzupełniające (zbrojenie dodatkowe, detale, układ podpór montażowych) oraz rysunki produkcyjne. Organizuje również transport i czasami montaż własnymi lub współpracującymi z nimi ekipami wykonawczymi. W ten sposób powstają projekty zamienne, kiedy inwestor decyduje się na konkretny typ prefabrykacji.

Jakie są główne powody decyzji o zmianie rodzaju stropu?

wymiana stropu
Czasem podejmowana jest decyzja o zmianie rodzaju stropu

Poniżej przedstawiamy główne powody decyzji o zmianie rodzaju stropu:

  • brakuje jakichś materiałów (na przykład pustaków, belek, zbrojenia, szalunków itp.)
  • jest za długi czas oczekiwania na prefabrykaty
  • nie ma możliwości technicznych wykonania ujętego w projekcie konkretnego rodzaju stropu, bowiem pewne warunki budowy nie zostały uwzględnione na etapie projektowania
  • wykonawcy nie posiadają umiejętności i nie znają systemu stropowego
  • namowa wykonawcy do zmiany, ponieważ preferuje inne rozwiązania
  • inwestor chciałby mieć konkretny (ale inny niż jest to ujęte w projekcie) rodzaj stropu

13.03.2023