Targi budowlane i wyposażenia wnętrz

25.05.2024

Jak wybrać odpowiednie targi branży budowlanej lub wyposażenia wnętrz?

Korzyści płynące z udziału w targach , wystawach i pokazach branżowych są nie do przecenienia. Wystarczy tylko wspomnieć o kilku z nich:

 • nawiązanie nowych i odświeżenie dotychczasowych kontaktów z klientami
 • zaprezentowanie najnowszej oferty firmy i obecność wśród najważniejszych z branży
 • motywowanie pracowników (również tych nie biorących bezpośredniego udziału w targach)

Jednak odpowiedź na pytanie, które konkretnie targi wybrać nie jest już tak prosta.

Bez wątpienia jest to nadzwyczaj ważna kwestia, gdyż wiąże się nie tylko z poniesieniem znacznych wydatków związanych z przygotowaniem i udziałem w imprezie, ale również, a może przede wszystkim, ze skutecznością działań w realizacji celów handlowych i promocyjnych naszej firmy.

Jak dotrzeć do właściwego odbiorcy?

Przy wyborze konkretnych targów branżowych możemy przeprowadzić analizę zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu.

Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie jakie rynki, lub jego segmenty nas interesują? (czy są to np. producenci, hurtownicy, rynek krajowy, czy też może rynki zagraniczne), następnie zidentyfikujmy dostępne dla tego rynku, lub jego segmentu imprezy branżowe (np. targi w Czechach skupiające odbiorców hurtowych). W dalszej kolejności przejdźmy do szczegółowej analizy dostępnych imprez targowych.

Informacje o targach należy pozyskiwać z możliwie wielu źródeł, mogą to być np.:

 • informacje od organizatorów (broszury, katalogi, strony internetowe z cennikami, listami uczestników, raportami i podsumowaniami)
 • informacje prasowe
 • serwisy branżowe
 • izby gospodarcze, agencje wspierania eksportu
 • relacje uczestników targów (gości, wystawców)
 • własne obserwacje z wizyt na targach

Często popełniane błędy

Oczywiście samo gromadzenie informacji, jak i ich analiza są często bardzo pracochłonne i dlatego występuje znaczna pokusa pójścia na skróty, lub też zdania się na intuicję.

Do często popełnianych błędów przy wyborze odpowiedniej imprezy wystawienniczej należą:

 1. Bezkrytyczne naśladowanie działań konkurencji w zakresie uczestnictwa w danej imprezie. Nie zawsze targi wybierane przez konkurencję są najlepszym wyborem również dla nas.
 2. Siła przyzwyczajenia co do wyboru danych targów. Na szybko zmieniającym się rynku zmianie ulegają również imprezy targowe i wystawiennicze. Konieczne jest więc ciągłe śledzenie aktualnych trendów i analiza zachodzących zmian, aby wybrać najskuteczniejsze w danym czasie kanały dotarcia do odbiorcy.
 3. Błędne przeświadczenie, że ogólna popularność danych targów zapewni nam sukces. Kompleksowość i powszechne uznanie konkretnej imprezy może nam oczywiście pomóc, jednak nie oznaczają automatycznie osiągnięcia zakładanych przez nas celów.